Heike Kircher und Daniel Neumann. D-2013-11-27

Heike Kircher, AGD (KircherDesign, Osnabrück) und Daniel Neumann (KINOBLAU Design GmbH, Düsseldorf).

Heike Kircher, AGD (KircherDesign, Osnabrück) und Daniel Neumann (KINOBLAU Design GmbH, Düsseldorf). Foto: Wolfgang Beinert, Berlin.